OSNOVNA ŠKOLA "SOLINA"


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /home/ossolina/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19

Osvrt na rezultate u prethodnoj školskoj godini

U školskoj 2013/2014. godini u školi je formirano  ukupno 19 odjeljenja. Od toga 17 u centralnoj školi (353 učenika) i 2 kombinirana odjeljenja u PŠ u Doknju (24 učenika). Nastavu je pohađalo ukupno 377 učenika i to 205 dječaka i 172 djevojčice.
Na kraju školske godine srednja ocjena iznosila je4,36 procenat prolaznosti  je 100 %. 375 učenika ima primjerno vladanje, 1 učenik je sa vrlodobrim vladanjem, a 1 učenik sa dobrim vladanjem.

Nastava se odvijala u dvije smjene. Početak nastave u prvoj smjeni u 8.00 sati, a u drugoj smjeni u 13.15.

U školi je na poslovima nastavnika i stručnih saradnika radilo ukupno 34 radnika. Nije bilo nestručno zastupljene nastave.

Sve aktivnosti predviđene Godišnjim programom škole su realizirane.

Pored redovne nastave naši učenici su imali priliku da svoje slobodno vrijeme iskoriste u radu brojnih sekcija koje djeluju u školi a koje su formirane u skladu sa NPP-om i njihovim željama. Ove godine radile su 23 sekcije .
Također, u školi su se redovno radile  i dodatni i dopunski oblici nastave. Sve to je uticalo i na rezultate koje su naši učenici postigli  ove školske godine sudjelujući  na svim takmičenjima organiziranim od strane Pedagoškog zavoda.
 • Na općinskom takmičenju iz matematike, za VIII raz. jedan učenik je osvojio 2. mjesto i plasman na kantonalno,a dva učenika IX razreda plasman na kantonalno.
 • Na općinskom takmičenju iz tehničkog stvaralaštva, učenici su se takmičili u sedam disciplina. Osvojili su 1., 2., 4., i 5. mjesto te se plasirali na kantonalno, gdje su osvojili 5. mjesto a na državnom 11. mjesto.
 • Na općinskom takmičenju iz informatike osvojeno 4. i 6. mjesto i plasman na kantonalno gdje su osvojili 4 i 6 mjesto i plasirali se na državno a na tom nivou jedan rad zapaženo 6-to mjesto.
 • Na takmičenju iz fizike za VIII razred, jedan učenik je izborio plasman na kantonalno takmičenje.
 • Na općinskom takmičenju iz engleskog jezika učenici su postigli zapažene rezultate i plasirali se na kantonalno takmičenje.
 • Na općinskom takmičenju iz njemačkog jezika za IX razred, naši učenici su osvojili jedno 3. mjesto i plasman na kantonalno.
 • Na općinskom takmičenju iz biologije, jedna učenica je osvojila 4. mjesto i plasman na kantonalno takmičenje.
 • Plasman na kantonalno takmičenje imali su učenici i iz predmeta historija i geografija.
 • Na općinskom takmičenju u atletici u disciplini 60 m osvojena su dva 3. mjesta (za djevojčice i dječake) i 3. mjesto ekipno. U štafeti 4x100m za djevojčice osvojeno je 1. mjesto.
 • I na ostalim takmičenjima i smotrama, naši učenici su postigli zapažene rezultate.
 • Na konkursu biroa za ljudska prava, na temu dječijih prava, učenica šestog razreda je bila treća.
 • Bili smo domaćini općiskoga takmičenja učenika iz Fizike te općinskoga i kantonalnoga takmičenja iz odbojke i košarke za dječake i djevojčice i ostvarili zapažene rezultate.
U sklopu  Mirovne manifestacije naša škola je učestvovala  u oblasti drame (bila domaćin smotri), recitala, folklora, ritmike i likovnog stvaralaštva a ostala takmičenja nisu ni održana usljed elementarne nepogode. U školi je u nizu manifestacija održana i likovna radionica za učenike i nastavnike na temu mira i suradnje.
Posebna pažnja se posvećuje zaštiti zdravlja  učenika, te smo u sklopu Školskog preventivnog programa, kroz razne vidove u toku nastavnog i vannastavnog procesa organizirali niz aktivnosti sa učenicima i njihovim roditeljima, vezano za prevenciju ovisnosti i prevenciju nasilja među vršnjacima.
U suradnji sa Udruženjem roditelja „Nada“ iz Tuzle, održana su predavanja za roditelje i učenike VIII i IX razreda na temu,“ Prevencija ovisnosti o drogama.“
U okviru školskih aktivnosti „Dobrodošla jeseni“u mjesecu oktobru, koje su se odvijale cijelu sedmicu kroz sve vidove nastave, učenici su bili na jesenjem izletu u Travniku sa realiziranim aktivnostima u skladu sa NPP-om te, u sklopu redovne nastave na nivou cijele škole, a pod vodstvom Ekoloških sekcija kako mlađih tako i starijih uzrasta, odradili niz radionica samostalno i sa roditeljima i, na kraju, prezentirali projekat pod nazivom „Dani jabuke“..
Uzeli su učešća i u radu okrugloga stola na temu ekologije i zaštite okoliša koji je organizirala škola „Pasci“.
Uzeli smo učešća i u radionicama organiziranim od strane OSCE-a na Zlaći u decembru mjesecu, na temu integracije povratnika zajedno sa školama „Simin Han“ i „Turija“.
U školi su odrađene radionice i predavanja za učenike devetih razreda i njihove roditelje na temu „Zaštita od zloupotreba interneta“ u suradnji sa Centrom za civilne inovacije u Tuzli.  
Za pete razrede su održane trodnevne radionice na temu „Umijeće življenja“ a u suradnji sa organizacijom i edukatorima Udruženja Umijeće življenja Tuzla.

I ove godine u oktobru mjesecu, obilježena je „Nedjelja dečjih prava“. U okviru te sedmice održana je likovna radionica za učenike pod nazivom „I ja imam prava“, zatim debata za učenike na temu „ Prava i odgovornosti „, u kojoj su učestvovali učenici VIII-ih i IX-tih razreda, iscrtavanje terena ispred škole, na temu  „ Moja prava „gdje su učestvovali učenici II, III, IV i V razreda naše škole“. Održan je ogledni sat na temu „Dječija prava i obaveze,“  u VIII1 i VIII2 razredu uz prisustvo velikog broja nastavnika škole, savjetnika u Pedagoškom zavodu Hariza Agića, predstavnika Biroa za ljudska prava Subhije Glinac i Nikole Oreča, predstavnika OSCE-a Nihada Mešića i Svjetlane Mujezinović.

Pod pokroviteljstvom OSCE-a održana su i dva blok časa zajedničke lektire u dva uzvratna susreta naših učenika i učenika OŠ „Kravica“ iz Bratunca u pratnji grupe nastavnika, direktorice i pedagoga škole.
Intenzivno se radilo na poboljšanju uvjeta učenja i rada na planu svih pet polja kvalitete tako da su odrađene brojne projektne aktivnosti kako na razrednom tako i školskom nivou. Obavljeno je i nekoliko dana terenske nastave, posjete institucijama, pozorištu, održani jesenji i proljetni izleti, održana vježba napuštanja objekta u slučaju opasnosti po planu urađenom od strane Protupožarne sekcije, te vježba gašenja požara u izvedbi učenika škole pod nadzorom predstavnika Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva Gornja Tuzla.
Nastavno osoblje posjetilo je Proljetni sajam knjige u Sarajevu i imalo prilike obnoviti svoj bibliotečki fond.

U okviru Dana škole održane su priredbe, prodajna izložba od koje su prikupljena sredstva usmjerena za pomoć učenicima postradalim u vrijeme elementarne nesreće i „Solinske igre bez granica“ uz aktivno učešće svih lokalnih aktera a pod pokroviteljstvom FTZ iz Tuzle.
Aktivno i primijećeno smo uzeli učešća u obilježavanju svih značajnih datuma, kako za školu, tako i na nivou svjetskih dana: Dan voda u suradnji sa školom Husino i pod pokroviteljstvom FTZ, Dan planete, Dan okoliša...a provedene aktivnosti prezentirali na konferenciji u povodu Dana okoliša u organizaciji EKO zeleni održanoj u Tržnom centru Dramar. Tom prigodom škola je  dobila laskavo Priznanje EKO škola povodom obilježavanja Svjetskog dana  voda, planete i okoliša, od EKO zelenih Tuzla što potvrđuje koliko se  napora ulaže da škola bude ljepša, a okolina što čišća i zdravija.

U organizaciji PZ-a a pod pokroviteljstvom organizacije Save The Children održani su seminari „Društvena pravda“ i „Indeks inkluzivnosti“ u kome su uzeli učešća učenici, nastavnici i menadžment škole a škola je podržana i sa 1700 KM koje su upotrijebljene kao dopuna za sufinansiranje uvođenja i stavljanja u funkciju videonadzora na vanjskoj strani školskoga objekta.

U povodu 10 godina rada MIOS-a škola je dobila laskavo priznanje najuspješnije škole u MIOS-ovoj mrež u povodu desete obljetnice MIOS-ovoga  postojanja a izborili smo se i za podršku u realizaciji servisnoga učenja,podršku primjerima dobre prakse za inovativan i interaktivan rad, kod FOD-a (Fonda za podršku otvorenim društvima) u BiH iz Sarajeva, u okviru koga je snimljen i video spot o školi i emitiran u okviru jutarnjega programa FTV-a.Pod pokroviteljstvom FOD-a ćemo u narednoj školskoj godini provoditi projektne aktivnosti na temu „Briga o starim licima obaveza mladih naraštaja“, što se uklapa u aktivnosti predviđene i u sferi Društvene pravde i Indeksa inkluzivnosti.
Školu su posjetili i Ivica Vanja Rorić sa predstavnicima organizacije Nogoloptaši, asocijacije BH iseljenika u Švedskoj i tom prigodom školsku biblioteku obnovili sa više od 80 knjiga i preko 30 naslova.
Na prijedlog Vijeća roditelja i u suradnji sa Vijećem učenika dogovorena je simbolična članarina u školskoj biblioteci te je i iz tih izvora nabavljeno pedesetak knjiga, sa okošesnaestak naslova.
Nastavljena je suradnja i sa organizacijom „Osmijeh za osmijeh“ i Centrom za civilne inovacije u sklopu aktivnosti Zaštita djece od zloupotrebe interneta.
U protekloj školskoj godini uspješno je provelo pripravničku praksu devet volontera, četiri upućena od strane Ministarstva za boračka pitanja, dvoje na samofinansiranju i troje uz rad od kojih je dvoje volontera u drugim, ne prosvjetnim institucijama a jedno u prosvjeti.

Pridajemo veliki značaj i saradnji sa lokalnom zajednicomi NVO. U sklopu te saradnje uspjeli smo uraditi niz projekata, a sve u cilju stvaranja boljih uslova rada ali i estetskog uređenja školskog prostoraza naše učenike i školu u cjelini.
Kroz realizaciju projekta škola je uradila sljedeće:

 • Koncem oktobra Škola je bila domaćin „Olimpijade starih licaodržanoj u organizaciji Crvenoga križa TK a pod pokroviteljstvom FTZ i uz partnerstvo MZ Solina i NK Mladost Solina i uzela učešća u kulturno-umjetničkom i zabavnom dijelu programa i pružila svu raspoloživu logističku podršku.
 • U područnoj školi u Doknju uvedeno je centralno grijanje u dijelu prostora koji se koristi za nastavne i vannastavne aktivnosti a u saradnji i pod pokroviteljstvom HO „Mestres per Bosnia“ i Barcelone i Asocijacije „Bosnia Viva“ iz Mallorce posredstvom ureda pomenutih organizacija za BiH u Tuzli i Udruženja „Mostovi saradnje“.
 • I ove školske godine organizirali smo priredbu za roditelje i druge goste, povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, uz bogat i sadržajan program, kao i prezentaciju projektnih istraživanja učenika RN pod nazivom „Sevdalinkom kroz Bosnu i Hercegovinu“ kojima su prisustvovali predstavnici PZ-a Sead Jahić i Ramiz Nurkić.
 • U povodu obilježavanja Dana dječije radosti u školi se odvijalo nekoliko paralelnih aktivnosti. Održana je priredba za učenike i roditelje i podjela paketića za najmlađe u suradnji sa omladinskom asocijacijom „Osmijeh za osmijeh“ koja ujedno redovito održava radionice i aktivnosti sa liderima u školi i program za sve uzraste koji su kreirali učenici osmih i devetih razreda sa svojim razrednicama a realizirali i učešća uzeli svi učenici škole.
 • Podignuta je ograda oko školskoga dvorišta sa ulične strane u suradnji sa Udruženjem Bolje sutra, koje radi u školskom dvorištu a pod pokroviteljstvom CPCD-a i uz aktivnu suradnju sa lokalnom zajednicom, Vijećem roditelja posebno.
 • U okviru istoga projekta izgrađeno je i mini dječije igralište za učenike i korisnike Udruženja sa ljuljačkama, klackalicama a zasađeno je i preko 300 sadnica crnogorice (bijeli i crni bor, smrča)čime smo se ujedno pridružili i akciji „Zasadimo milion sadnica“.
 • Sve projektne aktivnosti propraćene su afišama.
 • U toku prethodne školske godine izdata su dva broja školskoga lista „Naša škola“.
 • Uredno realizirane i aktivnosti na obaveznih 150 sati za prvačiće koji nisu bili obuhvaćeni predškolskim odgojem.
 • Naša škola redovno učestvuje u svim humanim akcijama, i ponosni smo na dobar odziv naših učenika, roditelja i nastavnika u humanitarnim akcijama u proteklom periodu.
 • Ponovo je pokrenuta akcija pomoći učeniku oboljelom od cerebralne paralize, da skupi novac i ode na drugu  operaciju kako bi barem djelomično vratio sposobnost govora i motornih aktivnosti i uspio se kretati, barem djelimično, bez kolica na koja je bio stalno upućen.
 • U periodu od 2. 10. Do 18. 10. 2013. god. Učenici od I do IX razreda su učestvovali u humanitarnoj akciji “Crveni križ“ u prikupljanju higijenskih i prehrambenih proizvoda za ljude u potrebi.
 • Proveli smo i humanitarnu akciju u prikupljanju novčanih sredstava, prehrambenih i higijenskih potrepština za našu učenicu Osmanović Amelu učenicu V1, škole koja je povrijeđena u prometnoj nesreći a ima zdravstvenih problema i živi u teškim  materijalnim uvjetima.
 • Pomogli smo i Udruženju „Korak po korak“ koje okuplja 40 mladih osoba sa intelektualnim poteškoćama.