OSNOVNA ŠKOLA "SOLINA"

Slobodne aktivnosti

R.br. Sekcija
1.
2.
3.
Košarka
Odbojka
Atletika
4. Novinarska
5. Ritmička
6.
7.
8.
Saobraćajna
Građevinska
Modelarska
9. Recitatorska
10. Dramsko- recitatorska
11. Mali hor
12. Hor niži uzrast
Hor
13. Mladi fizičari
14. Cvjećarska
15. Debatna sekcija
16. Protivpožarna zaštita
 17. Crveni križ
18. Zaštita od NUS-a
19 Mladi historičari
20. Prva pomoć
21. Likovna sekcija
22. Ekološka sekcija
23. Humanost na djelu

Dodatna nastava


Predmet
Matematika
Engleski jezik
Geografija i historija
Fizika
Hemija
Biologija