OSNOVNA ŠKOLA "SOLINA"

Projekat "Botanički vrt"

Učenici Ii1 i V2 sa svojim učiteljicama, Aleksandrom Hasanbegovic i Almom Skrobic, su svojim aktivnostima doprinjeli realizaciji projekta "Botanički vrt".

Projektne aktivnosti su raspoređene u 3 dijela:
- terenska nastava, utorak, 9.5.2017.-odlazak do Novog naselja, odabir i kupovina sadnica cvijeća
- radionica, ponedjeljak, 15.5.2017.-priprema tla u dijelu botaničkog vrta, predviđenog za sadnju jednogodišnjih biljaka i sadnja cvijeća i
- u narednom periodu njegovanje i briga o posadjenom cvijeću.
Cilj projektnih aktivnosti je da kroz učešće učenika u uredjenju botaničkog vrta škole razvijaju i produbljuju ekološku svijest i ljubav prema prirodi kao i radne navike.